Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

HanJiMun
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaszmay szmay
HanJiMun
3770 4864 390
Reposted fromtfu tfu viaszmay szmay
9352 34c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
HanJiMun
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viasziiiz sziiiz
HanJiMun
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viasziiiz sziiiz
HanJiMun
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasziiiz sziiiz
HanJiMun
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaplugss plugss
HanJiMun
9354 09b6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplugss plugss
9202 8d39 390
Reposted fromecto ecto viaszydera szydera
HanJiMun
3164 5efa 390
Reposted fromgreens greens viaszydera szydera
9153 3df1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaCannonball Cannonball
HanJiMun
HanJiMun
3138 b6f6 390
Reposted fromgrejfrut grejfrut viaCannonball Cannonball
HanJiMun
HanJiMun
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
HanJiMun
4682 a65e 390
Reposted fromGIFer GIFer viaCannonball Cannonball
HanJiMun
8708 4628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplugss plugss
1208 e936 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaplugss plugss
HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl