Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

4031 601a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
HanJiMun
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaszydera szydera
HanJiMun
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
HanJiMun
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viaszydera szydera
6096 1d47 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
0782 11c0 390

roughrider13:

www.roughrider13.tumblr.com 

Beautiful Matthew Bell 

Reposted fromzerojanvier zerojanvier
0774 1c8f 390

roughrider13:

www.roughrider13.tumblr.com 

Lennart Richter by Jeiroh Yanga 

Reposted fromzerojanvier zerojanvier
HanJiMun
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaszydera szydera
HanJiMun
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
HanJiMun
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
HanJiMun
8947 7715 390
Reposted fromkarahippie karahippie viauciekam uciekam

April 17 2017

2230 0139 390

xvou:

xx

Reposted fromtosiaa tosiaa
2223 898c 390
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 16 2017

5168 62bc 390
Reposted fromvwwvwwvwwv vwwvwwvwwv
2949 7015 390
Reposted fromtalesofhomestucks talesofhomestucks
3737 a22e 390
HanJiMun
2993 d97a 390
Reposted frommesoute mesoute
3381 e6cb 390
Reposted from009 009
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl